ဈေးလျှော့ပေးခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ ဝယ်သူနှင့် ညှိနှိုင်းရန် နည်းလမ်း (၆) သွယ်

၁။ ဘာကြောင့် လက်ရှိ ဈေးနှုန်းက အခက်အခဲဖြစ်နေရကြောင်းကို မေးမြန်းပါ။

၂။ ဈေးနှုန်းအကြောင်းမှ တန်ဖိုးအကြောင်းသို့ စကားလမ်းကြောင်းကို ပြောင်းပါ။

၃။ လက်ရှိအဆိုပြုထားသည့် ဈေးနှုန်းအတွက် ဝန်ဆောင်မှုများ ထပ်မံပေးသွားမည့် အကြောင်းကမ်းလှမ်းပါ။

၄။ မတူညီသော သတ်မှတ်ချက်များဖြင့် အပေးအယူတည့်အောင် ညှိပါ။

၅။ အကယ်၍ ဝယ်သူဘက်က စာချုပ်ကို တစ်လချင်းစီပုံစံဖြင့် သွားလိုပါသလားမေးမြန်းပါ။

၆။ ဝယ်သူဘက်က တစ်နည်းနည်းဖြင့် အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုခုရှိမှသာ ဈေးလျှော့ပေးပါ။

Ref: Closeriq

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

သင့်အတွက် ဆက်စပ် ဖတ်စရာများ