သင့် Sales အဖွဲ့ရဲ့ ထုတ်ကုန်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ဗဟုသုတတွေ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေမယ့် အလေ့အကျင့် (၅) မျိုး

၁။ အပတ်စဉ်တိုင်း ထုတ်ကုန်ရဲ့ Sales နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ Training များပြုလုပ်ပေးပါ။

၂။ ထုတ်ကုန်အကြောင်း သင်ကြားပေးနိုင်မယ့် အကြောင်းအရာများ ဖန်တီးပြုလုပ်ပေးပါ။

၃။ သင်ကြားပေးရာတွင် အသွင်တူသရုပ်ပြမှုများဖြင့် လက်တွေ့ပြုလုပ်နိုင်အောင် ထည့်သွင်းပေးပါ။

၄။ လိုအပ်လျှင် တစ်ဦးချင်းစီကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သင်ကြားမှုများပြုလုပ်ပေးပါ။

၅။ ဝန်ထမ်းများကို ဆုလာဒ်များနှင့် ချီးမြှင့်မှုများပြုလုပ်ပေးပါ။

Ref: Closeriq

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

သင့်အတွက် ဆက်စပ် ဖတ်စရာများ